معاونت ها

  • تاریخ انتشار : 2017/07/11
  • دسته بندی : خدمات
  • نظرات : 0

شهرداری اسدآباد از سه معاونت تشکیل شده است:

۱-معاونت توسعه و مدیریت منابع که در ساختمان مرکزی شهرداری واقع شده است.

۲-معاونت عمران و شهرسازی که در ساختمان مرکزی شهرداری واقع شده است.

۳-معاونت خدمات شهری که در ساختمات معاونت خدمات شهری در بلوار ۲۲ بهمن پایین تر چهارراه تویسرکان واقع شده است( واحد فضای سبز از واحدهای زیر مجموعه معاونت خدمات نیز در این ساختمان قرار دارد)

 

  نظرات