برگزاری روز درختکاری

در آستانه روز درختکاری امام جمعه محترم، فرماندارمحترم ،شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همچنین جمعی از مسئولین شهری اسدآباد به طور نمادین اقدام به کاشت چندین اصله نهال در بلوار شهدای اسدآباد نمودند.

 

 

  نظرات