asadabad_logo-6

جلسه شماره 67 روز سه شنبه مورخ 1402/09/14

مصوبه شماره 1 : اعضای شورا پس از بحث و بررسی و با توجه به موافقت اعضای کمیسیون امور حقوقی، برنامه و بودجه شورا و همچنین با توجه به انصراف آقای نبی اله خادمی از دریافت پروانه ساختمانی، با نامه شهرداری به شماره 5122/01/2/1402 مورخه 07/09/1402 و عودت دادن مبلغ 681.409.000 ریال به حساب آقای […]

جلسه شماره 64 روز یک شنبه مورخ 1402/09/05

مصوبه شماره 1 : اعضای شورا پس از بحث و بررسی و با توجه به موافقت اعضای کمیسیون امور حقوقی، برنامه و بودجه شورا و همچنین درخواست آقای مهران سالمی با نامه شهرداری به شماره 4931/01/2/1402، مورخ 28/08/1402 و تمدید قرارداد شماره 6359/01/2/1402، مورخ 05/10/1401 فی مابین شهرداری اسدآباد و آقای مهران سالمی با موضوع […]

جلسه شماره 63 روز سه شنبه مورخ 1402/08/30

مصوبه شماره 1 : اعضای شورا پس از بحث و بررسی طی چند جلسه متعدد با پیشنهاد کمیسیون امور بهداشت، خدمات شهری و فضای سبز شهری مورخ 27/08/1402 و نامه شهرداری به شماره 2348/01/2/1402، مورخ 21/04/1402، با موضوع ارسال اساسنامه آتش نشانی شهرداری اسدآباد و تصویب آن اساسنامه جهت سازمان شدن واحد آتش نشانی شهرداری […]

جلسه شماره 58 روز سه شنبه مورخ 1402/08/16

مصوبه شماره 1 : اعضای شورا پس از بحث و بررسی با پیشنهاد کمیسیون امور حقوقی، برنامه و بودجه شورا مبنی بر موافقت با نامه شهرداری به شماره 4653/01/2/1402 مورخه 15/08/1402و اخذ قرارداد با شرکت تهران برش تلاش، بصورت ترک تشریفات، جهت تراش آسفالت بلوار 22 بهمن به متراژ 72000 متر مربع و اولویت معابر […]

جلسه شماره 56 روز سه شنبه مورخ 1402/08/09

مصوبه شماره 1: اعضای شورا پس از بحث و بررسی و با توجه به نامه شماره 4500/01/2/1402، مورخ 08/08/1402، مبنی بر قطع و بروز رسانی سیستم های شهرداری درمورخه های 04/05/1402، 05/05/1402 و 06/05/1402، با توجه به پرداخت مبلغ 450.000.000 ریال توسط آقای مسعود پشوتن و 3.750.000.000 ریال توسط آقای شاه رضا زیوری به حساب […]

جلسه شماره 52 روز سه شنبه مورخ 1402/07/25

مصوبه شماره 1: اعضای شورا پس از بحث و بررسی با پیشنهاد کمیسیون امور حقوقی، برنامه و بودجه شورا مورخ 24/07/1402، به شرط ذیل طبق قوانین و مقررات موافقت نمودند: 1-کلیه مالکان دکه های موجود در شهر، توسط مسئول محترم اداره املاک و حقوقی به شهرداری دعوت و با آنها قرارداد قانونی و کارشناسی شده […]