asadabad_logo-6

ارتباط مردمی شهردار با شهروندان از طریق سامانه سامد

ارتباط شهردار اسدآباد با شهروندان جهت دریافت پیشنهادات، انتقادات، گزارشات، ایده ها و نظریات همشهریان گرامی، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ساعت ۹ الی ۱۱ در مرکز تلفنی سامد(شماره ۱۱۱) فرمانداری شهرستان اسدآباد.