تماس با ما

 

شهرداری اسدآباد:

آدرس: استان همدان، شهر اسدآباد، خیابان امام(ره)، روبه روی پارک شهید رجایی.

کدپستی: ۶۵۴۱۸۳۷۱۸۵

تلفن: ۰۸۱۳۳۱۱۳۱۳۳ و ۰۸۱۳۳۱۱۳۱۳۲

فکس: ۰۸۱۳۳۱۲۲۰۶۳

دفتر شهردار: ۰۸۱۳۳۱۲۲۴۳۰

دفتر شورای اسلامی شهر: ۰۸۱۳۳۱۳۳۰۱۶ و ۰۸۱۳۳۱۳۳۰۱۸

 

 

شما می توانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشد و پیشنهادات و انتقادات خود را برای ارسال نمایید.