جلسه معارفه شهردار جدید اسدآباد جناب آقای بهرنگ دالوند – مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

جلسه معارفه شهردار جدید اسدآباد جناب آقای بهرنگ دالوند در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ در محل فرمانداری اسدآباد برگزاد گردید.

 

 

  نظرات