آسفالت بلوار حاج آقا حمزه ای و کوچه صامت در محله سیدان

به منظور بهبود عبور و مرور؛ بلوار حاج آقا حمزه ای و کوچه صامت در محله سیدان آسفالت گردید. خرداد ۱۴۰۲

 

  نظرات