خدمات

معاونت ها

شهرداری اسدآباد از سه معاونت تشکیل شده است: ۱-معاونت توسعه و مدیریت منابع که در ساختمان مرکزی شهرداری واقع شده است. ۲-معاونت عمران و شهرسازی که در ساختمان مرکزی شهرداری واقع شده است. ۳-معاونت خدمات شهری که در ساختمات معاونت خدمات شهری در بلوار ۲۲ بهمن پایین تر چهارراه تویسرکان واقع شده است( واحد فضای […]

ادامه مطلب

سازمان ها

شهرداری اسدآباد دارای دو سازمان زیر مجموعه است: ۱-سازمان مدیریت حمل و نقل که ساختمان اصلی  این سازمان در محوطه ساختمان مرکزی شهرداری قرار دارد. کلیه امورات مربوط به خودروهای حمل و نقل عمومی شهر اسدآباد مانند تاکسی ها، مینی بوس ها، وانت بارها و کامیون ها توسط این سازمان مدیریت و انجام میگیرد. همچنین […]

ادامه مطلب