asadabad_logo-6

جلسه شماره 63 روز سه شنبه مورخ 1402/08/30

مصوبه شماره 1 :

اعضای شورا پس از بحث و بررسی طی چند جلسه متعدد با پیشنهاد کمیسیون امور بهداشت، خدمات شهری و فضای سبز شهری مورخ 27/08/1402 و نامه شهرداری به شماره 2348/01/2/1402، مورخ 21/04/1402، با موضوع ارسال اساسنامه آتش نشانی شهرداری اسدآباد و تصویب آن اساسنامه جهت سازمان شدن واحد آتش نشانی شهرداری اسدآباد، طبق قوانین و مقررات موافقت نمودند.

مصوبه شماره 2 :

اعضای شورا پس از بحث و بررسی با پیشنهاد کمیسیون امور بهداشت، خدمات شهری و فضای سبز شهری مورخ 27/08/1402، با اجرای بند 9 صورتجلسه پدافند غیر عامل فرمانداری محترم به شماره 1652/215.05/9521، مورخ 13/08/1402، جهت بازگشایی معبر خیابان پرستار حد فاصل میدان شورا به بیمارستان حضرت قائم(عج) توسط شهرداری اسدآباد در اسرع وقت، طبق قوانین و مقررات موافقت نمودند.