asadabad_logo-6

ارتباط با شهرداری

آدرس : خیابان امام(ره)، رو به روی پارک شهید رجائی.

تلفن ساختمان مرکزی : 3-33113132-081

تلفن دفتر شهردار : 33122430-081

تلفن دفتر شورای اسلامی شهر : 8-33133015-081

تلفن سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی(تاکسیرانی): 33136300-081

تلفن دفتر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی : 33139046-081

فکس شهرداری: 33112063 - 081

ایمیل: info@asadabad.ir