asadabad_logo-6

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اسدآباد از سطح شهر

بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اسدآباد از وضعیت پارک های شهید رجائی و دانشجو، پل ورودی شهرک شهید قندی و عملیات عمرانی ابتدای شهرک شهید خزائی.

پارک شهید رجائی


پارک دانشجو


پل ورودی شهرک شهید قندی


عمیات عمرانی ورودی شهرک شهید خزائی