جلسه ملاقات عمومی شهردار اسدآباد با شهروندان

جلسه ملاقات عمومی شهردار اسدآباد جناب آقای بهرنگ دالوند با شهروندان گرامی جهت رفع مشکلات آنها در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ در محل ساختمان شهرداری اسدآباد برگزار شد.

  نظرات